FÖRENINGEN GLUPSK PÅ DALSLAND

Föreningen GLUPSK på Dalsland bildades den 18 november 2019

Föreningen arrangerar en gång per år en mat- och kulturfestivalen GLUPSK på Dalsland i syfte att synliggöra dalsländsk matproduktion och kultur, samt genom utbyte, upplevelser och inspiration locka till ökad kunskap och nyfikenhet för hållbara livsstilar och hantverksmässiga produkter. GLUPSK på Dalsland drivs av samma glada projektgrupp som arrangerat festivalen sedan 2013, med den skillnaden att vi numera är en förening och inte ett projekt. 

Brinner du också för Dalsland, mat och kultur? Tycker du också att festivalen GLUPSK på Dalsland är fantastisk? Vill du vara delaktig i att lyfta Dalsland som en hållbar mat- och kulturdestination på ett glädjefullt och inspirerande sätt?
Då ska du bli medlem!

VAR MED VETTJA!

MEDLEMSKAP

Vem kan vara medlem?

Förening är öppen för alla fysiska personer, föreningar, bolag samt kommuner. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.
Medlemskapet är fullbordat när medlemsavgiften är erlagd. 

MEdlemsavgift

160 kr/år 

Som medlem får du olika specialerbjudanden och rabatter samt tillgång till förhandsinformation och förmåner. Du som vill vara utställare på GLUPSK på Dalsland den 22 & 23 augusti 2020 får som medlem till exempel 10% rabatt på utställaravgiften.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP